свържете се с нас

Администрация

Администрация

Счетоводство и Човешки ресурси

Кремена Илиева

sales@mikgreen.eu

+(359) 895 675 654

Продажби

Мартин Цонев

sales@mikgreen.eu

+(359) 884 756 185

Склад и логистика

Ивелин Николов

sales@mikgreen.eu

+(359) 892 286 493

Техническа поддръжка

Йордан Димитров

sales@mikgreen.eu

Маркетинг

sales@mikgreen.eu

Адрес България

улица "Мъглиж" 4, Русе, България

Представител за Румъния

ro@mikgreen.eu

свържете се с нас

База

База

KTM, бул. Тутракан 100

sales@mikgreen.eu

+359 89 6642 758

+359 89 2286 493