some facts

Greener Tomorrow
for Everyone

Facts

Устойчивото развитие е веруюто, което е в основата на инициативите на Irecco по поръчка за опазване на околната среда, укрепване на общностите и стимулиране на отговорния растеж.

Wind Turbines
68 %
Solar Panels
85 %
Hybrid Energy
25 %

We have 35+ years experience
за по-добри резултати

our history

How We Started Industry

history

Всички функции, включително верига за доставки, верига за стойност, планиране на проекти, производство, услуги и резервни части, технологии, научноизследователска и развойна дейност и т.н., са интегрирани, за да осигурят цялостен пакет от решения.

1994

Founded Company

iRecco is among the world's leading renewable energy solutions.

2004

First Solar Energy

iRecco is among the world's leading renewable energy solutions.

2012

Renewable Energy

iRecco is among the world's leading renewable energy solutions.

2019

Green Technology

iRecco is among the world's leading renewable energy solutions.

Clients
some facts

Clients Testimonials

Say

Имате въпроси? Ние сме тук за да Ви помогнем!

IRecco is among the world’s leading renewable energy solutions provider.